Spoor 2 via Werkwijzer Mobiliteit:

Wanneer uw werknemer onverhoopt gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt raakt door psychische of lichamelijke klachten, is dit een lastige situatie voor zowel hem als voor u. De werknemer wil graag weer aan de slag, maar door de beperkingen kan hij helaas zijn functie niet meer uitoefenen. ›››

Werkwijzer Mobiliteit

Werkwijzer Mobiliteit is een flexibele, creatieve partner voor werkgevers, werknemers, werkzoekenden, uitkeringsinstellingen en verzekeraars. Onze missie is om actief en creatief mee te denken met het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van Mobiliteit. ›››

werkwijzer mobiliteit is in het bezit van het keurmerk blik op werk werkwijzer mobiliteit is in het bezit van het keurmerk blik op werk

Diensten Mobiliteit

logo werkwijzer uitzendbureaus

Werkwijzer, uw partner in het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken. De markt is continue in verandering. Werkwijzer beweegt mee met deze veranderingen en verschuivingen in de tijdsgeest.

laaggeletterdheid

Werkwijzer Mobiliteit vindt het belangrijk om te zorgen dat er aandacht is voor de laaggeletterden. Zeker omdat wij zelf ook merken dat het ook bij solliciteren belemmeringen oplevert als je niet goed kunt lezen en schrijven.

Door mee te werken aan de bekendheid van laaggeletterdheid hopen wij mensen te kunnen helpen. ›››

Geld besparen met sociale zekerheid

Binnen de sociale zekerheid zijn vele geldstromen waar in totaal miljarden in omgaan. Voor elke onderneming gaat het al snel om 25% van de loonsom. Het loont de moeite om te onderzoeken voor welke groepen werknemers er bijzondere ›››