Mediation

Waar mensen samenwerken worden conflicten geboren. Op de werkvloer worden mensen geacht om samen te (blijven) werken. Een arbeidsgeschil/arbeidsconflict kan goede samenwerking behoorlijk in de weg staan.

De meeste ruzies/conflicten kunnen snel onderling worden opgelost. Echter er zijn ook meningsverschillen die uit de hand lopen tot een 'echt' arbeidsconflict. Om de lucht te klaren en te werken aan een oplossing is arbeidsmediation van Werkwijzer Mobiliteit de oplossing.

Wat is Arbeidsmediation

Arbeidsmediation is een vorm van mediation die zich toelegt op arbeidsconflicten en specifieke ruzies of uit de hand gelopen meningsverschillen op de werkvloer. Bij arbeidsmediation bemiddelt de arbeidsmediator tussen de partijen.

Werkwijzer Mobiliteit is bij mediation altijd de derde onafhankelijke partij die verbinding probeert te vinden tussen twee partijen. Dit kan het geval zijn bij functioneringsgesprekken, verschillen van inzicht of een verbetertraject. 

Mediation en communicatie

Ruzie op de werkvloer ontstaat vaak door ruis op de lijn, oftewel miscommunicatie. De arbeidsmediator geeft inzicht aan de betrokkenen door het daadwerkelijke geschilpunt bloot te leggen. Door open communicatie tijdens de mediation kunnen de daadwerkelijk achterliggende argumenten op tafel komen en kan er inhoudelijk worden gekeken naar een oplossing.
Zodra de partijen het punt bereiken dat ze van elkaar begrijpen waarom een standpunt is ingenomen kan er gestart worden met het herstel van de verstoorde communicatie.

Vrijwilligheid

Een arbeidsmediationtraject kan alleen starten als beide partijen aan mediation willen meedoen. Zonder deze vrijwillige basis mislukt elk mediationtraject. Mediation heeft veelal meer voordelen dan nadelen aangezien beide partijen hun eigen inbreng in het proces hebben. Bij een rechterlijk uitspraak is dat niet altijd het geval.

Onder begeleiding van een deskundige partij als Werkwijzer Mobiliteit is ieders inbreng gegarandeerd. Ook de mensen met minder ontwikkelde communicatieve vaardigheden krijgen ruimschoots de gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen.

Mediation van Werkwijzer Mobiliteit, een snel instrument

Een mediationtraject hoeft niet lang te duren en kan snel worden ingezet. Een geslaagde mediation leidt tot een snellere oplossing dan een juridische procedure. Arbeidsmediation leidt ook vaak tot een betere oplossing, omdat beide partijen hebben meegewerkt aan de oplossing.

Hoe ziet een mediationtraject er uit?

Onderzoeksfase

In de onderzoeksfase is er ruimte voor beide partijen om aan te geven wat het probleem is en wat daarin hun pijnpunten zijn. De kern van het conflict voor beide partijen moet duidelijk worden. Tevens moet het voor beide partijen duidelijk zijn hoe en waarom de ander hier tegenaan loopt en wat de belangen zijn.

Onderhandelfase

In deze fase van het mediationtraject zullen beide partijen moeten gaan werken aan een oplossing. Op basis van de uitgangspunten uit de onderzoeksfase zal de mediator bewaken dat de oplossingen ook daadwerkelijk het conflict zullen gaan oplossen en toetsen of de oplossingen ook reëel zijn.

Afrondingsfase

In de afrondingsfase wordt het slotakkoord gegeven. Beide partijen verklaren akkoord te gaan met de gevonden oplossing.

Arbeidsmediation ... de ultieme oplossing?

Natuurlijk kan niet elk arbeidsconflict worden opgelost met arbeidsmediation. In een zeer groot deel van de gevallen lukt dit wel. Ook een rechter ziet de voordelen van mediation in en verwijst de partijen vaak terug naar de onderhandelingstafel om te kijken of onderling de problemen niet opgelost kunnen worden. Door de inzet van Werkwijzer Mobiliteit zijn al vele arbeidsconflicten opgelost en kunnen partijen weer als vanouds samenwerken.

Bedankt voor je enthousiasme en positieve kijk op mijn zoektocht naar een passende carriere

Bel Mij

Meer informatie

Re-integratie

Werkwijzer Mobiliteit ondersteunt werknemers bij het zoeken naar passend werk. Dat kan passend werk zijn bij de huidige werkgever, maar ook bij een nieuwe werkgever.

Lees verder »

Verzuim

Werkwijzer Mobiliteit administreert, traint en begeleidt u bij de uitvoering van het Eigen Regie Model. Verzuimbegeleiding op het service-niveau dat ú wenst.

Lees verder »

HR-service

HR-advies op maat. Onafhankelijk advies bij een verbetertraject, Outplacement of Mediation zijn zomaar voorbeelden van de diensten die wij verzorgen bij onze klanten.

Lees verder »

Opdrachtgevers

Werkwijzer Mobiliteit

Vestiging Nijmegen
Kerkenbos 10-21
6546 BB Nijmegen

024 - 352 25 40

Vestiging Arnhem
Mr. D.U. Stikkerstraat 10
6842 CW Arnhem