Haalbaarheids onderzoek

Een tweede spoor traject inzetten? Is dat wel haalbaar?

In sommige gevallen is het niet helemaal duidelijk of een tweede spoor traject wel zin heeft. Een tweede spoor heeft alleen zin als er voldoende reële arbeidsmogelijkheden zijn. Soms zijn de beperkingen zo complex dat het niet helder is wat de mogelijkheden zijn en of daar wel werk in te vinden is.

In zo’n geval is het zinnig om een haalbaarheidsonderzoek in te zetten

Praktisch instrument

Op praktische wijze onderzoeken we samen met de betrokkene of er passend werk beschikbaar is buiten het bedrijf van de huidige werkgever, rekening houdend met de psychische en/of lichamelijke beperkingen. We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn op basis van opleiding, werkervaring, interesses, onze kennis van de arbeidsmarkt en de daadwerkelijke vacatures.

Arbeidsdeskundige

Met behulp van een arbeidsdeskundige vergelijken we de belastbaarheid van de betrokkene met de belasting van functies in het werkveld. Na een gedegen onderzoek brengen we onafhankelijk, onderbouwd advies uit over het wel of niet inzetten van een tweede spoor onderzoek.

Meerwaarde WVP en UWV

Een haalbaarheidsonderzoek is van meerwaarde voor het UWV bij bijvoorbeeld een deskundigenoordeel of de WIA-aanvraag. Mocht een tweede spoortraject niet haalbaar zijn, dan bespaart u de kosten van een (te) lang traject en als het tweede spoortraject wél haalbaar is, dan bespaart u in de meeste gevallen op dit traject omdat al duidelijk is in welke richting er gezocht kan worden en wat de mogelijkheden zijn.

Om tot een goed onderbouwd advies te komen duurt het onderzoek 3 maanden en bestaat het uit in ieder geval de volgende componenten:

  • Intake en uitleg over het belang van het onderzoek en de Wet Verbetering Poortwachter
  • Beroepen oriëntatietest
  • Competentie-analyse
  • Werkverleden-analyse
  • Onderzoek passende scholingsmogelijkheden
  • Analyse regionale arbeidsmarkt
  • Conclusie en onderbouwde verslaglegging

Wilt u meer weten over haalbaarheid in het tweede spoor? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op met telefoonnummer 024-3522540.

Thanks voor je vertrouwen!

Bel Mij

Meer informatie

Re-integratie

Werkwijzer Mobiliteit ondersteunt werknemers bij het zoeken naar passend werk. Dat kan passend werk zijn bij de huidige werkgever, maar ook bij een nieuwe werkgever.

Lees verder »

Verzuim

Werkwijzer Mobiliteit administreert, traint en begeleidt u bij de uitvoering van het Eigen Regie Model. Verzuimbegeleiding op het service-niveau dat ú wenst.

Lees verder »

HR-service

HR-advies op maat. Onafhankelijk advies bij een verbetertraject, Outplacement of Mediation zijn zomaar voorbeelden van de diensten die wij verzorgen bij onze klanten.

Lees verder »

Opdrachtgevers

Werkwijzer Mobiliteit

Vestiging Nijmegen
Kerkenbos 10-21
6546 BB Nijmegen

024 - 352 25 40

Vestiging Arnhem
Mr. D.U. Stikkerstraat 10
6842 CW Arnhem