Eigen Regie model

Wilt u weten of het Eigen Regie Model bij uw bedrijf past? En wilt u weten op welke manier Werkwijzer Mobiliteit u kan helpen bij de uitvoering in de praktijk?

Werkwijzer Mobiliteit regelt voor u de stappen in de verzuimdossiers met de intensiteit waar u behoefte aan heeft.

  • Administratie
  • Contact werknemer
  • Bewaken Wet verbetering Poortwachter
  • Inplannen Bedrijfsarts
  • Casemanagement
  • Arbeidsdeskundig onderzoek
  • Traject Eerste Spoor
  • Traject Tweede spoor
  • Verzuimpreventie

Bij het Eigen Regie Model regelt de werkgever de verzuimbegeleiding van de werknemers zelf.

De werkgever zet alle acties uit die noodzakelijk zijn voor een goede verzuimbegeleiding en is primair verantwoordelijk voor de verzuimaanpak.

Voor de medische vraagstelling gaat de werkgever de samenwerking aan met een bedrijfsarts.

Eigen Regie

Bij het uitvoeren van het Eigen Regie model heeft de werkgever meer invloed op het re-integratieproces en is hij zeer betrokken bij de medewerkers. Bij het uitvoeren van het Eigen Regie Model is het van belang dat werkgever en werknemer samen in gesprek blijven. De bedrijfsarts wordt ingezet bij (dreigend) langdurig verzuim. Werkgever, werknemer, eventueel casemanager en bedrijfsarts onderzoeken samen wat passende arbeid is en volgen gezamenlijk de Wet Verbetering Poortwachter.

Voorwaarden

Bij het Eigen Regie Model wordt inspanning van de werkgever gevraagd. De werkgever zorgt zelf voor de juiste stappen in het proces. Het is belangrijk dat de leidinggevenden zich bewust zijn van het proces en dat zij weten welke rol zij spelen binnen het Model.

Werkwijzer Mobiliteit helpt u graag bij het implementeren en ondersteunen van de processen. Hierbij kunt u denken aan training voor de leidinggevenden of de contacten met werknemers als casemanager. Via Werkwijzer Mobiliteit is het mogelijk een contract te tekenen met een bedrijfsarts. Ook is het van belang dat de werkgever de verzuimdossiers administreert. Indien gewenst kan Werkwijzer Mobiliteit ook deze taak van u overnemen, waarbij u de keuze hebt om te allen tijde inzage te hebben in de dossiers.

Naast deze voorwaarden moet een organisatie aan andere voorwaarden voldoen om dit model te volgen. Meer informatie is onder andere te vinden op www.arboportaal.nl


Werkwijzer Mobiliteit

Werkwijzer Mobiliteit helpt werkgevers bij de uitvoering van het Eigen Regie Model. De werkgever bepaalt welk servicelevel hij wenst. Werkwijzer Mobiliteit zal altijd zoeken naar open communicatie, doelgerichte oplossingen en de juiste stappen in re-integratie. Doel van ons werk is een win-win situatie creeren voor werkgever en werknemer, passend binnen de kaders van de wetgeving.

Het was een gezellige sfeer en Ellis van den Dobbelsteen zocht echt alle mogelijkheden af om mij te helpen. Het ging allemaal heel snel en nu heb ik een baan waar ik op mijn plaats ben en haal daar voldoening uit.

Bel Mij

Meer informatie

Re-integratie

Werkwijzer Mobiliteit ondersteunt werknemers bij het zoeken naar passend werk. Dat kan passend werk zijn bij de huidige werkgever, maar ook bij een nieuwe werkgever.

Lees verder »

Verzuim

Werkwijzer Mobiliteit administreert, traint en begeleidt u bij de uitvoering van het Eigen Regie Model. Verzuimbegeleiding op het service-niveau dat ú wenst.

Lees verder »

HR-service

HR-advies op maat. Onafhankelijk advies bij een verbetertraject, Outplacement of Mediation zijn zomaar voorbeelden van de diensten die wij verzorgen bij onze klanten.

Lees verder »

Opdrachtgevers

Werkwijzer Mobiliteit

Vestiging Nijmegen
Kerkenbos 10-21
6546 BB Nijmegen

024 - 352 25 40

Vestiging Arnhem
Mr. D.U. Stikkerstraat 10
6842 CW Arnhem