Schulden problematiek

Het aantal loonbeslagen blijft hoog. Door verschillende omstandigheden en oorzaken kunnen collega's in de financiële problemen komen. Het kan feitelijk iedereen overkomen. Wanneer schulden moeten worden opgevangen door weer andere schulden te maken spreken we van een cyclische situatie.

Een werknemer met schulden brengt vaak zijn problemen mee naar het werk. De medewerker is minder uitgerust, eerder gestrest en zal er niet altijd bij zijn met zijn hoofd.

Een werknemer met schulden herken je echter niet snel. Vaak als het te laat is, wanneer er beslag wordt gelegd op het loon, dan valt het kwartje op zijn plek. Op zo'n moment kan de werkgever ingrijpen en helpen. De werknemer is gebaat bij inkomen, de werkgever bij een goed functionerende medewerker.

Hoe herkent u een medewerker met financiële problemen en wat kunt u preventief doen?

Signalen van financiële problemen die kunnen wijzen op een schuldprobleem:

 • verhoogd verzuim
 • aanvraag voorschot
 • altijd extra uren willen werken
 • psychologische factoren als stress en concentratieproblemen


Andere signalen die kunnen duiden op een werknemer met schulden zijn:

 • werknemer leent van collega
 • ongelukken door dubbele banen
 • bezoek van deurwaarders aan organisatie
 • verzoek om assistentie bij contact met deurwaarders
 • verruiming van secundaire arbeidsvoorwaarden
 • verzoek om uitbetaling van vakantie-uren
 • verlof opnemen om schulden te regelen

Verborgen kosten van schulden op de werkvloer

Ondanks dat de werknemer graag goed wil blijven functioneren, kunnen de stress en de onzekerheid ervoor zorgen dat het een werkgever extra tijd en geld kost om goed met de problemen van de werknemer om te gaan. Een loonbeslag verwerken kost bijvoorbeeld gemiddeld 2,5 uur.

De tijd die een werknemer soms extra vraagt om zijn verhaal te vertellen of het feit dat hij door slecht slapen te laat op het werk komt kost gemiddeld 3 tot 9 uur.

Het blijkt dat het effectief functioneren van de werknemer gemiddeld met 20% afneemt.

Laag verzuim is even belangrijk als een gemotiveerde werknemer.

Coaching voor schuldhulpverlening

Werkwijzer Mobiliteit  heeft een aangepast coachingtraject ontwikkeld waarbij wij uw werknemer kort kunnen coachen en ondersteunen om snel inzicht te krijgen in de verstoorde financiële situatie van de werknemer.

De medewerker leert door aanreiking van praktische handvatten om op de juiste manier met de juiste middelen te handelen zodat hij uit zijn financiële situatie kan komen.

Inzicht in de eigen situatie en weten wat je moet doen geeft rust.
Rust aan het thuisfront biedt de werknemer weer de mogelijkheid om geconcentreerd en met plezier aan het werk te zijn.

Bewustwording en gedragsverandering

Onze coaches gaan aan de slag met het creëren van bewustwording en het creëren van gedragsverandering. Er wordt inzichtelijk gemaakt welke situatie en welk gedrag heeft geleid tot de financiële problemen. 
De bewustwording en het aanbrengen van verandering in gedrag en reactie moet voorkomen dat een werknemer verder in financiële problemen komt en bewerkstelligen dat hij weet wat hij moet doen om de situatie te verbeteren.

Wees de schuldhulpverlening voor

Werkwijzer Mobiliteit richt het traject op zo’n manier in dat een werknemer bij voorkeur niet terecht komt bij gemeentelijke- en andere schuldhulpinstanties.
We luisteren, maken zaken inzichtelijk en bieden een oplossing in de vorm van een gedragsverandering.

Inhoud coachingstraject "Werknemer met schulden"?

 • Intake en inventarisatie van de huidige administratie en schulden
 • Onderzoek naar de reden van het financieel vastlopen
 • Herkennen, erkennen en accepteren dat er financiële problemen zijn
 • Samen ordenen van de administratie en deze onderbrengen in een deugdelijk systeem
 • Samenstellen van een realistisch budgetplan en waar nodig saneren van onnodige kosten
 • Schulden inventariseren en educatie geven over oplossingen betreffende schuldregelingen
 • Voorliggende zaken zoals belasting, kwijtscheldingen en gemeentelijke regelingen checken
 • Waar mogelijk afspraken maken met schuldeisers om te komen tot stabiliteit
 • Het aanbieden van richtinggevende adviezen

Werkwijzer Mobiliteit

Met een traject van Werkwijzer Mobiliteit voorkomt u dat uw werknemers verzuimen of erger nog: ziek worden.
U bent immers zuinig op uw personeel en uw eigen tijd en kosten.
Na een traject met Werkwijzer Mobiliteit heeft uw werknemer weer rust in zijn hoofd en heeft hij alle energie en ruimte om zich weer op zijn werk te concentreren.

De kosten van ondersteuning en coaching van uw werknemer zijn volledig aftrekbaar.

neem contact op voor meer informatie

Ik heb een doel. Missie geslaagd!

Bel Mij

Meer informatie

Re-integratie

Werkwijzer Mobiliteit ondersteunt werknemers bij het zoeken naar passend werk. Dat kan passend werk zijn bij de huidige werkgever, maar ook bij een nieuwe werkgever.

Lees verder »

Verzuim

Werkwijzer Mobiliteit administreert, traint en begeleidt u bij de uitvoering van het Eigen Regie Model. Verzuimbegeleiding op het service-niveau dat ú wenst.

Lees verder »

HR-service

HR-advies op maat. Onafhankelijk advies bij een verbetertraject, Outplacement of Mediation zijn zomaar voorbeelden van de diensten die wij verzorgen bij onze klanten.

Lees verder »

Opdrachtgevers

Werkwijzer Mobiliteit

Vestiging Nijmegen
Kerkenbos 10-21
6546 BB Nijmegen

024 - 352 25 40

Vestiging Arnhem
Mr. D.U. Stikkerstraat 10
6842 CW Arnhem