Casemanagement bij Verzuim

Weet u de juiste weg bij verzuim?

De Wet Verbetering Poortwachter kan behoorlijk ingewikkeld zijn. Een casemanager van Werkwijzer Mobiliteit kan werkgever en werknemer begeleiden bij het zetten van de juiste stappen. Doordat er geen persoonlijke betrokkenheid bij de situatie is, kan de casemanager duidelijk en helder communiceren en adviseren.

Uit de praktijk blijkt dat werkgevers zich in veel gevallen nog niet bewust zijn van het feit dat ze tot wel 12 jaar loon door moeten betalen bij een langdurig arbeidsongeschikte medewerker.

Een werknemer is gebaat bij een zo hoog mogelijk inkomen. Het hebben van werk is voor de werknemer de beste sociale zekerheid.

Werknemer én werkgever hebben beide voordeel bij een snelle re-integratie. In het beste geval is re-integratie een situatie waarbij werkgever en werknemer zo goed mogelijk samenwerken om samen een doel te halen: passend werk voor de werknemer.

Werkgevers en werknemers weten niet altijd wat er van hen verwacht wordt en hoe zij goed samen kunnen werken. Werkwijzer Mobiliteit ontzorgt door te helpen bij het zetten van de juiste stappen in het re-integratieproces. Een win-win situatie voor werkgever en werknemer!

 Casemanagement

Een casemanager is feitelijk een procesmanager van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). De casemanager vervult een actieve rol in de uitvoering van de verzuimregie. Werkwijzer Mobiliteit pleit voor een casemanager die onafhankelijk kan adviseren, die tijdig de hulp van een bedrijfsarts inroept zonder daarbij op de stoel van de bedrijfsarts te gaan zitten en die de P&O-er en leidinggevende ondersteunt in het verzuimproces. Daarbij moet de casemanager de wetgeving volgen en partijen durven aanspreken op tekortkomingen.

Onafhankelijke professional

Deze taken zijn vaak moeilijk te vervullen voor een P&O-er en/of leidinggevende. Met een onafhankelijke professionele casemanager, wordt de emotie die leidinggevende of een P&O-er terughoudend kunnen maken gereguleerd. Onafhankelijke verzuimbegeleiding (het inzetten van bijvoorbeeld preventieve maatregelen, interventies en een tweede spoor re-integratie) worden gewaarborgd. 

De P&O-er en leidinggevende hebben dikwijls andere doelstellingen dan verzuim-/ re-integratiebegeleiding nodig heeft. Ook zijn er vaak andere prioriteiten, is er geen of onvoldoende adequate kennis van verzuimbegeleiding en kunnen deze professionals vanuit hun functie moeilijker een onafhankelijke rol vervullen. Zeker als er sprake is van arbeidsongeschiktheid door werkconflicten, onzekerheid rondom het behouden van werk, functioneringsperikelen of een hoge werkdruk.

Spin in het web

Verzuim is en blijft echter een taak van de werkgever, simpelweg omdat wettelijk de eindverantwoordelijkheid bij de werkgever ligt. Daarbij dient ook de rol van de leidinggevende, die de werknemer immers het beste kent, zeker niet over het hoofd te worden gezien.

De inzet van een casemanager van Werkwijzer Mobiliteit is hierbij zeker van toegevoegde waarde: Werkwijzer Mobiliteit volgt de regels van de Wet Verbetering Poortwachter, is onafhankelijk en durft kritisch te zijn in het speelveld rondom de arbeidsongeschikte werknemer.

Kortom: een spin in het web die de regie op zich neemt, in staat is een verzuimanalyse te maken, een verzuimbeleid kan ontwikkelen, vorm kan geven aan administratieve processen en dossieropbouw, de schadelast kan reduceren en partijen kan en durft aan te spreken op een niet adequate uitvoering van de wet.

Werkwijzer Mobiliteit

Door de inzet van een casemanager van Werkwijzer Mobiliteit weet u zeker dat u er als werkgever alles aan heeft gedaan om goed met de situatie om te gaan en om de schadelast voor werkgever en werknemer zo veel als mogelijk te beperken.

Ga zo door team, bedankt!

Bel Mij

Meer informatie

Re-integratie

Werkwijzer Mobiliteit ondersteunt werknemers bij het zoeken naar passend werk. Dat kan passend werk zijn bij de huidige werkgever, maar ook bij een nieuwe werkgever.

Lees verder »

Verzuim

Werkwijzer Mobiliteit administreert, traint en begeleidt u bij de uitvoering van het Eigen Regie Model. Verzuimbegeleiding op het service-niveau dat ú wenst.

Lees verder »

HR-service

HR-advies op maat. Onafhankelijk advies bij een verbetertraject, Outplacement of Mediation zijn zomaar voorbeelden van de diensten die wij verzorgen bij onze klanten.

Lees verder »

Opdrachtgevers

Werkwijzer Mobiliteit

Vestiging Nijmegen
Kerkenbos 10-21
6546 BB Nijmegen

024 - 352 25 40

Vestiging Arnhem
Mr. D.U. Stikkerstraat 10
6842 CW Arnhem