Verzuimpreventie

Natuurlijk is verzuim in bepaalde mate niet te voorkomen. Echter, bij bepaalde signalen of situaties is het raadzaam om actie te ondernemen zodat onnodig verzuim voorkomen kan worden.

Werkwijzer Mobiliteit helpt u met de inzet van een coach met verstand van zaken.

Sluipend proces

Soms kan er verzuim dreigen in een langzaam proces, waarbij je je later pas beseft dat er wel degelijk signalen zijn geweest. Te denken valt aan minder plezier op het werk, minder gemotiveerd, vaker te laat komen, een kort lontje hebben of verminderde prestaties. 

Probeer als werkgever deze signalen te herkennen en het gesprek aan te gaan met de werknemer om erachter te komen wat er aan de hand is. Komt u er samen niet uit? Werkwijzer Mobiliteit helpt u met de inzet van een coach met verstand van zaken. Wij helpen uw medewerker met het herkennen van het eigen aandeel in de ontstane situatie en helpen met het nemen van de eigen verantwoordelijkheid in handelen. Hierbij kunnen diverse onderwerpen aan bod komen:

Werkdruk

Werkdruk en stress is een grote oorzaak van verzuim. Het leidt tot lichamelijke en mentale klachten. Persoonlijke eigenschappen, leeftijd, mentale weerbaarheid, competenties/vaardigheden, omgevingsfactoren, eisen die aan het werk worden gesteld en soort werkzaamheden hebben een grote invloed op stress.

Een coachgesprek, met een neutrale gesprekspartner, gericht op inzicht, bewustwording en anticiperen op toekomst is effectief. In zo’n gesprek kan alles, zonder enige consequentie, worden besproken waarbij de essentie echt boven tafel komt. Het helpt bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid en werkt preventief bij het voorkomen van disfunctioneren en verzuim.

Na een gesprek of gesprekken (maximaal 3) kunnen gerichte stappen worden ondernomen om de oorzaken van stress aan te pakken. Thema’s die worden besproken gaan over gezondheid, competenties, werkomstandigheden, werkinhoud, werkwijze, energiebronnen en energielekken. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de WAI (Work Ability Index) en/of het WEB-model (Werk Energiebronnen model).

Persoonlijke ontwikkeling en samenwerking

De beste spelers in een team zijn geen garantie voor de overwinning. Het gaat juist om de samenstelling en samenwerking van het team. Communicatie, onderlinge verhoudingen, inzicht in jezelf en de ander is daarbij de basis. Dit bepaalt de effectiviteit van een team.

DISC

Middels een persoonlijkheidsanalyse-DISC krijgt iemand inzicht in zijn of haar kwaliteiten, de motivatoren en stressreacties.Middels een persoonlijkheidsanalyse-DISC krijgt iemand inzicht in zijn of haar kwaliteiten, de motivatoren en stressreacties. Deze kunnen met andere teamleden worden gedeeld. Meer zelfinzicht en inzicht in elkaar heeft een positief effect op eigen handelen, eigen ontwikkeling, onderlinge communicatie, samenwerking en effectiviteit van een individu, team en organisatie.

Onderlinge verhoudingen

Soms spelen er zaken op het werk en/of in de privésfeer waardoor de onderlinge verhoudingen op het werk onder druk komen te staan. Het kan tot miscommunicatie leiden. Mensen luisteren onvoldoende naar elkaar en voelen zich niet gehoord en/of begrepen. Het kan leiden tot disfunctioneren, conflicten, onnodig verzuim en ineffectiviteit.

Door de conflicterende personen onder begeleiding van een ervaren, onafhankelijke gesprekspartner met elkaar in gesprek te laten gaan kunnen zaken en belangen op constructieve en effectieve manier worden besproken. Daarbij ontkomen personen er niet aan echt naar elkaar te luisteren en samen te kijken hoe zaken opgelost kunnen worden.

Het voorkomt langdurig disfunctioneren, verzuim en ineffectiviteit.

Werkplekinstructies

Bij een werkplekonderzoek kijken we gericht naar de manier waarop iemand zijn werkplek gebruikt of zijn werkzaamheden uitvoert. Een optimale werkomgeving en de beste middelen waaronder stoelen, tafels en andere werkmiddelen zeggen nog niets. Het gaat erom hoe de middelen worden ingesteld en worden gebruikt. Dit om klachten en ongemakken te voorkomen of te verminderen. Denk daarbij aan Rug en RSI-klachten (tegenwoordig KANS = Klachten Arm Nek Schouder). Het zijn belangrijke oorzaken (30%) van verzuim.

De juiste instelling

Het juist instellen van werkmiddelen en uitvoeren van werkzaamheden vraagt om specifieke kennis van het houdings- en bewegingsapparaat. Ieder individu heeft zijn eigen aandachtspunten lichaamsbouw, voorkeurshandelingen, eventueel aanwezige klachten en type werkzaamheden.

Instructies om de werkplek correct te gebruiken kunnen individueel en in groepsverband worden gegeven:

  • Individueel wordt dit ingezet bij een gerichte vraag en of (dreigende) klachten. Na een kort vraaggesprek wordt een werkplekonderzoek uitgevoerd. Vervolgens wordt expliciet naar de verschillende taken en handelingen in de functie gekeken. Tot slot zal een rapportage met alle tips en adviezen worden geschreven.
  • In groepsverband wordt een korte presentatie gegeven gericht op het voorkomen van klachten en het gebruik van de werkplek met daarbij behorende (hulp)middelen. Aansluitend wordt de werkplek van de individuele groepsleden beoordeeld en gerichte tips en adviezen gegeven.

Wilt u meer weten over het voorkomen van verzuim of speelt er een situatie waar u deskundige hulp bij kunt gebruiken? Wij luisteren graag naar u in een vrijblijvend gesprek. Bel ons voor een afspraak! 024-3522540

Dank voor de ondersteuning bij mijn loopbaan. Het was de moeilijkste keuze van mijn leven, maar heeft mij uiteindelijk heel veel gebracht

Bel Mij

Meer informatie

Re-integratie

Werkwijzer Mobiliteit ondersteunt werknemers bij het zoeken naar passend werk. Dat kan passend werk zijn bij de huidige werkgever, maar ook bij een nieuwe werkgever.

Lees verder »

Verzuim

Werkwijzer Mobiliteit administreert, traint en begeleidt u bij de uitvoering van het Eigen Regie Model. Verzuimbegeleiding op het service-niveau dat ú wenst.

Lees verder »

HR-service

HR-advies op maat. Onafhankelijk advies bij een verbetertraject, Outplacement of Mediation zijn zomaar voorbeelden van de diensten die wij verzorgen bij onze klanten.

Lees verder »

Opdrachtgevers

Werkwijzer Mobiliteit

Vestiging Nijmegen
Kerkenbos 10-21
6546 BB Nijmegen

024 - 352 25 40

Vestiging Arnhem
Mr. D.U. Stikkerstraat 10
6842 CW Arnhem